Certificeret Metakognitiv StressCoach

1/2-årig metakognitiv uddannelse

Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

Den metakognitive uddannelse, Certificeret Metakognitiv StressCoach, fokuserer på Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress ud fra en psykologisk og biologisk synsvinkel. Den metakognitive behandlingsmodel for stress vil, som behandleren, give dig en lang række nye redskaber og behandlingsmuligheder, som på kort tid kan gøre en stor forskel for mange mennesker.

Certificeret Metakognitiv StressCoach kan tages som en selvstændig uddannelse eller som en del af vores fulde 1-årige metakognitive uddannelse.

Ansøg om optagelse her >

Målgruppe

Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

Udbytte af uddannelsen

  • Indsigt i Den Metakognitive Metodes anskuelse af stress
  • Indsigt i psykiske lidelser
  • Uddannelse i Den Metakognitive Stressmanual
  • Kompetence til at afholde coachende samtaler

  • Kompetence til at afholde stressforløb ud fra Den Metakognitive Stressmanual
  • Metakognitiv supervision af egne cases
  • Adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

Program

Den 1/2-årige metakognitive uddannelse er opdelt i 2 moduler.

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

3 undervisningsdage – 24 lektioner

Modul 1.1

Dag 1

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.1

Introduktion til teorien

Hvad er metakognitiv terapi og hvordan adskiller den sig fra andre terapeutiske retninger? Tanker og tankeprocesser – CAS – hvordan opstår psykisk mistrivsel. Målet med metakognitiv terapi

Metakognitioner og psykisk trivsel

Hvad betyder det at have kontrol over vores opmærksomhed, for vores psykiske trivsel? Hvordan genlærer vi denne kontrol? Er tanker farlige? Har det en nytteværdi at bekymre sig? Og hvis ikke, hvordan aflærer vi så denne strategi?

Den metakognitive sagsformulering

Her arbejder vi med kernen i den metakognitive metode, sagsformuleringen. Sagsformuleringen er et arbejdsredskab til at afdækker, hvad der fastholder vores klient / borger i psykisk mistrivsel. Der bliver livedemonstration, samt kursister øver sig i udleverede cases.

09:00 10:30 : Indføring i teorien
10:30 12:00 : Metakognitioner og psykisk trivsel
12:30 14:00 : Den metakognitive sagsformulering
14:00 15:30 : Den metakognitive sagsformulering

Dag 2

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.2

Detached Mindfulness

Introduktion til DM. Hvordan minimerer vi vores CAS? DM handler om at forholde sig neutralt til de triggertanker vi får i løbet af dagen. Det indlæres ved div. øvelser, samt at anvende sokratisk dialog.

Opmærksomhedstræning

Målet med opmærksomhedstræning er at øge klientens / borgerens metakognitive bevidsthed. Dvs. at vi bliver bevidste om, at vi har et valg om hvor vi retter vores opmærksomhed. Træningsøvelser.

Mere om metakognitioner

Vi arbejder videre med metakognitioners betydning for vores psykiske trivsel. Hvordan kan vi omstrukturere klientens / borgerens metakognitioner?

Egen CAS i vores arbejde

Hvilken betydning har vores egen CAS i vores professionelle virke? Kan vi lære noget af at kende vores egen CAS i vores professionelle liv? Er der situationer hvor vores CAS er særlig aktiv. Stressforståelse i et Metakognitivt perspektiv.

09:00 10:30 : Detached Mindfulness
10:30 12:00 : Opmærksomhedstræning
12:30 14:00 : Mere om metakognitioner
14:00 15:30 : Egen CAS i vores arbejde

Dag 3

Introduktion til Den Metakognitiv Metode

Modul 1.1.3

Supervision i egne cases

Her drøfter vi cases, hvis nogle kursister har problematikker i forhold til deres arbejde.

Træning af tillært viden

Når man har tillært sig ny viden, er det altafgørende at der trænes i metoden, for at det kommer ind under huden og man føler sig parat til at bruge det i praksis. Kursisterne får udleveret Cases til at øve sig på, samt træningsøvelser.

Metakognitiv redskabskasse

Kursister får udleveret en metakognitiv redskabskasse med de øvelser, modeller og skemaer der har været arbejdet med.

Afslutning og kursusbeviser

Afslutning og udlevering af kursusbeviser.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i egne cases
12:30 14:00 : Træning i tillært viden
14:00 15:30 : Metakognitiv redskabskasse

Certificeret Metakognitiv StressCoach

9 undervisningsdage – 72 lektioner

Modul 1.2

Dag 4

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.1

Den professionelle samtale

Introduktion og træning i, hvordan man afholder en terapeutisk samtale med en klient. Vi gennemgår en række principper og begreber, som sætter dig i stand til at agere professionelt i forhold til de mennesker du kommer til at arbejde med.

Sokratisk dialog

Indføring i den sokratiske dialog, set ud fra et metakognitivt perspektiv.

Kommunikation

Betydningen af vores kropssprog og kommunikation som coach.

09:00 10:30 : Den professionelle samtale
10:30 12:00 : Sokratisk dialog
12:30 14:00 : Kommunikation
14:00 15:30 : Kommunikation

Dag 5

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.2

Stress. Langvarig /akut stress

En gennemgang af, hvordan begrebet stress egentlig kan defineres, både i henhold til den metakognitive såvel som andre teoriers forståelse af stress. Vi gennemgår også de biologiske processer som aktiveres ved en stress respons. Fokus vil dog være på, hvordan stress kan behandles og forebygges i henhold til metakognitiv terapi. Undervisning i forskellen på langvarig og akut stress og hvor og hvordan kan vi sætte ind som behandlere?

Sagsformulering til Stress

De studerende bliver præsenteret for en Sagsformulering til stressede klienter

Metakogntioner og CAS

Hvilken betydning har vores metakognitive overbevisninger for om vi bliver / føler os stressede eller ej? Hvilken betydning har CAS for om vi bliver / føler os stressede?

09:00 10:30 : Stress. Langvarig / akut stress
10:30 12:00 : Metakognitioner og CAS
12:30 14:00 : Sagsformulering
14:00 15:30 : Sagsformulering

Dag 6

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.3

Supervision

De studerende har mulighed for supervision af egne cases

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 7

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.4

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervision
14:00 15:30 : Supervision

Dag 8

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.5

Psykisk lidelse

Hvad er en psykisk lidelse? Vi arbejder med hvad man skal være opmærksom på som behandler i forhold til psykiske lidelser.

Behandling

Vi arbejder med angst- og depressions-symptomer i forhold til stresscoaching.

Træning

Case med klient med en af ovenstående symptomer.

09:00 10:30 : Psykisk lidelse
10:30 12:00 : Behandling
12:30 14:00 : Metodetræning
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 9

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.6

Stressmanual

Studerende får udleveret Psykoterapeuternes Stressmanual. og vi bruger dagen på at arbejde med den.

Stressforløb

Undervisning i session 1-6 i stressforløbet.

Træning

De studerende træner forskellige sessioner fra Stressmanualen.

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Stressmanual
10:30 12:00 : Stressforløb
12:30 14:00 : Stressforløb
14:00 15:30 : Metodetræning

Dag 10

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.7

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stresscoaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision
12:30 14:00 : Supervison i coaching
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 11

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.8

Supervision

Du har mulighed for at medbringe egne cases til supervision.

Træning i coaching

Studerende får udleveret sager med klienter. Der bliver trænet i stress coaching med vejledning af supervisor.

Feedback på egen stil

For at vi hele tiden kan dygtiggøre os, får de studerende feedback på deres coachingstil af supervisor.

09:00 10:30 : Supervision
10:30 12:00 : Supervision i coaching
12:30 14:00 : Feedback på egen stil
14:00 15:30 : Feedback på egen stil

Dag 12

Certificeret Metakognitiv StressCoach

Modul 1.2.9

Demonstration

De studerende demonstrerer, at de mestrer de coachingredskaber de har lært under uddannelsen.

Evaluering

De studerende får evaluering af undervisere.

Certificering

Dagen afsluttes med certificering til Metakognitiv StressCoach.

09:00 10:30 : Demonstration
10:30 12:00 : Demonstration
12:30 14:00 : Evaluering
14:00 15:30 : Certificering


Vi er løbende i dialog med vores studerende om, hvor og hvorledes vi kan optimere de studerenes udbyttet af uddannelsen.
Der bør derfor tages forbehold for ændringer i programmet.

Litteratur

Klik på bogen for at købe den i Saxo’s webshop.

Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
Metacognitive therapy for anxiety and depression
af Adrian Wells
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
Metakognitiv terapi for angst og depresjon
af Adrian Wells
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
Lev mere tænk mindre
– drop grublerierne og slip fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi
af Pia Callesen
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
Stressbehandling med metakognitiv terapi
– en håndbog for terapeuter
af Linda Burlan Sørensen

Pris

12 kursusdage
96 lektioner

Undervisning af psykologer & certificerede psykoterapeuter MPF
Fuld forplejning inkl. frokost

Kursusmateriale
Den Metakognitive Stressmanual
Certificering

20.800,-

Tid & sted

Aalborg

Comwell
Vesterbro 2
9000 Aalborg

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021

Aarhus

Park13
Randersvej 395
8200 Aarhus N

Dag 1, 2, 3 : 11/8 | 12/8 | 13/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 1/9 | 2/9 | 3/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 29/9 | 30/9 | 1/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 10/11 | 11/11 | 12/11 2021

Odense

Comwell
Claus Bergs Gade 7
5000 Odense

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 22/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021

Nykøbing F.


Østre Allé 110
4800 Nykøbing F.

Dag 1, 2, 3 : 25/8 | 26/8 | 27/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 11/9 | 23/9 | 24/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 :

24/11

| 25/11 | 26/11 2021

København

Pakhus 47
Sundkaj 125, 3. sal.
2150 København

Dag 1, 2, 3 : 4/8 | 5/8 | 6/8 2021
Dag 4, 5, 6 : 8/9 | 9/9 | 10/9 2021
Dag 7, 8, 9 : 27/10 | 28/10 | 29/10 2021
Dag 10, 11, 12 : 24/11 | 25/11 | 26/11 2021

Tilmelding

Ansøg om optagelse

Tilmelding – virksomheder

Vi afholder gerne uddannelsen til en hel medarbejdergruppe på Jeres arbejdsplads. Når i henvender jer som virksomhed, taler vi om jeres behov og ønsker og tilretter kurset så det passer til jeres behov.

Prisen afhænger af, hvor mange medarbejdere, der deltager. Tag venligst kontakt til vores uddannelsesleder Betina Buono med forespørgsler og spørgsmål på:

30 24 91 00

E-mail

Spørgsmål

Har du spørgsmål vedrørende uddannelsen er du velkommen til at kontakte vores uddannelsesleder Betina Buono.

30 24 91 00

E-mail
Dansk Psykoterapeutforening